Loading

KLIMCZOK HOTEL

'Cause mountains gimme everything I love..

Regulamin Rezerwacji Hotelu „Klimczok” w Szczyrku

 1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, mailem lub on – line korzystając z systemu na stronie www.klimczok.pl. Dokonując rezerwacji Gość wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych przez Hotel Klimczok**** Resort & SPA zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 2. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje numer rezerwacji, na który należy się zawsze powołać przy dokonywaniu jakichkolwiek zmian.
 3. Rezerwację dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.
 4. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po opłaceniu uzgodnionego zadatku za pobyt . Jednocześnie wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.
 5. Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 6. Płatności należy dokonać do 7 dni od dnia wykonania rezerwacji lub, w terminie uzgodnionym z hotelem i wskazanym na potwierdzeniu rezerwacji.
 7. Zadatek wpłacony zgodnie z powyższymi zasadami jest bezzwrotny, chyba że rezygnacja z rezerwacji następuje najpóźniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu – w takiej sytuacji zwrotowi podlega 50% wpłaconego zadatku. Wpłacony zadatek pozostaje bezzwrotny w 100 % jeśli takowa Informacja została umieszczona na potwierdzeniu rezerwacji.  W uzasadnionych przypadkach Hotel może wyrazić zgodę na wykorzystanie zadatku w innym  uzgodnionym i potwierdzonym terminie.
 8. Gość zobowiązany jest uregulować całość lub pozostałą część za zarezerwowane usługi e dniu rozpoczęcia pobytu przy dopełnieniu formalności meldunkowych. W przypadku odmowy Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 9. Niestawienie się Gościa w hotelu do godziny 6.00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił hotelu pisemnie lub mailowo na adres recepcja@klimczok.pl  (dla rezerwacji z wpłatą zadatku).
 10. Niestawienie się Gościa w hotelu do godziny 18.00 dnia przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi (dla rezerwacji bez zadatku), jeżeli nie ustalono inaczej.
 11. Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie w recepcji, listownie lub pocztą email, w terminie do 7 dni od powstania okoliczności uzasadniających reklamację (czas odpowiedzi do 14 dni roboczych).
 12. Pakiety rezerwowane są w ściśle określonych terminach bez możliwości ich modyfikacji.
 13. Pakiety Świateczne i Sylwestrowe możliwe są do zakupy tylko i wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Hotelu Klimczok.
 14. Przedłużenie pakietu możliwe jest jedynie o kolejny pakiet lub poza pakietem w cenach standardowych, publikowanych na stronie internetowej.
 15. Potwierdzony podczas rezerwacji nr pokoju lub jego lokalizacja w hotelu może ulec zmianie bez powiadomienia Gościa.

 

Newsletter

Subscribe to our newsletter

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close