Loading

BEZPIECZEŃSTWO

at the Klimczok Hotel

KORONAWIRUS - KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

I RECEPCJA

Mierzenie temperatury ( termometr bezdotykowy) przy przyjściu każdego Gościa do hotelu, w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych uniemożliwia przyjęcie Gościa do hotelu, procedura może być powtórzona- decyduje pracownik recepcji.

Stosowanie  przez pracowników obsługi hotelu maseczek/przyłbic ochronnych oraz rękawiczek. 

Systematyczna dezynfekcja drzwi, klamek, powierzchni lady recepcyjnej, wózka bellboy, poręczy, terminali, kart pokojowych, kanap, foteli, itp. w lobby hotelu.

Wprowadzenie ograniczenia liczby osób oczekujących w kolejce do recepcji w lobby hotelowym.

Zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy Gośćmi w kolejce.

Ograniczenie do minimum czasu Gościa przy recepcji.

Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w holu recepcyjnym.

Informowanie Gości  o  wprowadzonych procedurach obowiązujących w hotelu

Zakaz bezwzględny przebywania w pokoju hotelowym osób niezameldowanych.

Zachęcanie Gości do płacenia kartą płatniczą.

II POKÓJ HOTELOWY

Obowiązkowe ozonowanie każdego opuszczanego przez Gościa pokoju przed przyjęciem kolejnego, oraz na prośbę Gości, podczas pobytu w hotelu po uprzednim ustaleniu godzin w jakich pokój będzie dostępny.

Dezynfekcja urządzeń, mebli, klamek, armatury, poręczy, pilotów tv, telefonów, czajników, mini barów i innych urządzeń będących w pokoju oraz wietrzenie pokoju hotelowego.

Udostępnienie w pokoju hotelowym środku dezynfekującego dla Gości oraz maseczek.

Bezwzględny zakaz przebywania w pokoju hotelowym osób nie będących Gośćmi hotelowymi.

Po każdym pobycie Gościa, pokój hotelowy zostaje wyłączony ze sprzedaży na 72h w celu przeprowadzenia dezynfekcji.

III RESTAURACJA I BAR

Mierzenie temperatury przy przyjściu każdego Gościa do restauracji lub baru, w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych uniemożliwia  przebywanie Gościa w restauracji lub barze, procedura może  być powtórzona - decyduje pracownik restauracji lub baru.

Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości przy wejściu do restauracji lub baru.

Wprowadzenie odpowiednich bezpiecznych odległości między stolikami / krzesłami w restauracjach hotelowych i barach.

Każdorazowa dezynfekcja stołów, krzeseł, menaży , porcelany,  tac, karty menu, itp., wymiana obrusów, wyparzanie sztućców, po każdym Gościu.

Stosowanie przez pracowników restauracji i baru maseczek / przyłbic ochronnych oraz rękawiczek.

Przyjmowanie wcześniejsze rezerwacji lub indywidualne ustalanie godzin obsługi poszczególnych Gości.

IV POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE

Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w holu recepcyjnym oraz na każdym piętrze hotelu przy windach, a także przy wejściu do sal konferencyjnych, toalet, itp.

Szczegółowa dezynfekcja raz na dobę pomieszczeń wspólnych: sale konferencyjne, sale zabaw, sale bankietowe, sale ćwiczeń itp.

Szczegółowa dezynfekcja toalet w hotelu.

Wprowadzenie ograniczenia liczby osób korzystających jednocześnie z kids club.

Regularna dezynfekcja wszystkich zabawek oraz udostępnienie dozowników ze środkiem dezynfekującym dla opiekunów dzieci oraz animatorów. Zachowanie szczególnych środków bezpieczeństwa – brak dostępu do środków dezynfekujących przez dzieci.

Dezynfekcja wind hotelowych

V SPA & Wellness

Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) przy przyjściu każdego Gościa do SPA, wellnes, w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych uniemożliwia przyjęcie Gościa na zabieg oraz przebywanie w strefie wellnes, procedura może  być powtórzona - decyduje pracownik spa, Welless.

Wprowadzenie ograniczenia liczby osób korzystających jednocześnie z pomieszczeń SPA & Wellness.

Zachowanie bezpiecznej liczby osób oczekujących w poczekalni SPA & Wellness i odległości pomiędzy nimi. Każdorazowa dezynfekcja blatów, foteli oraz kanap, menu w poczekalni.

Regularna dezynfekcja wszystkich pomieszczeń, sprzętów, kosmetyków.

Każdorazowa, po użyciu, dezynfekcja sprzętów udostępnianych Gościom: rowery, leżaki, kije, itp.

Wprowadzenie bezpiecznej odległości między stanowiskami kosmetycznymi, urządzeniami w siłowni,  itp.

Stosowanie przez personel SPA & Wellness maseczek / przyłbic ochronnych oraz rękawiczek.

VI PRACOWNICY

Bezwzględne przestrzeganie pracy w maseczkach, rękawiczkach, czepkach, odzieży ochronnej, częste dezynfekowanie urządzeń, mycie rąk, itp. przez wszystkich pracowników znajdujących się w przestrzeni, w której może nastąpić kontakt z Gośćmi

Szkolenia pracowników z zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa i wszystkich pracowników hotelu. Prowadzenie kampanii informacyjnej dla personelu dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności wg zaleceń GIS i WHO (monitory w przestrzeniach wspólnych dla pracowników).

Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) przy przyjściu każdego pracownika do pracy, w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych oddelegowanie pracownika do domu.

Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników – łatwo dostępny i widoczny dozownik na zapleczu hotelu, szatniach.

Wprowadzenie dodatkowej dezynfekcji przestrzeni wspólnych pracowników – szatni, kuchni, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów.

Przebywanie  w pomieszczeniach, tam gdzie jest to możliwe do 2 osób i/ lub zachowanie bezpiecznej  odległości.

VII OGÓLNE

Prowadzenie kampanii informacyjnej dla Gości dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności.

Stosowanie zaleceń wg GIS i WHO, które będą zaleceniami odgórnymi.

Systematyczna kontrola realizacji KODEKSU przez kadrę managerską 

Newsletter

Subscribe to our newsletter

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close